آدرس: بندر عباس، خیابان شهید حقانی، کوچه ربیع ۸، فروشگاه کاغذدیواری و پرده لومیر

تلفن: ۰۹۳۰۱۴۱۵۹۵۶

ایمیل: info@loomir.com